İnsan Kaynakları Sembolü Themis

İnsan Kaynakları fonksiyonunu bir sembolle anlat deseler, tartışmasız Themis[1] heykeli derdim. Themis, Yunan mitolojisinde Uranüs ve Gaia’nın kızı olan adalet ve düzen tanrıçasıdır. İlahi adaletin tecessümüdür.[2]
 
 Themis adı ilk anda kulağa yabancı gelse de, heykeli hepimize biraz daha tanıdık. Adalet saraylarında ya da hemen hemen her hukuk bürosunda rastlayabileceğiniz heykel her ne kadar evrensel olarak hukuk sembolü olarak kullanılsa da, ben heykeli ve anlamını idealimdeki insan kaynakları ile bağdaştırıyorum. Bana göre heykelin taşıdığı semboller ideal insan kaynakları fonksiyonunun özelliklerini net bir şekilde ortaya koyuyor.
Themis gibi olacak insan kaynakları… Adaleti ve düzeni temsil edecek.  Anaerkil bir yönetim tarzını daha çok seven ve benimseyen insanımızı gerektiğinde şefkatiyle kucaklayacak, gerektiğinde düzeni korumak için tatlı sert olacak ama asla insana olan sevgisinden ödün vermeyecek.
Terazisini her zaman vicdanında tutacak ve gözleri bağlı olacak. Bir konuda karar vermesi gerektiğinde tek pusulası adalet olacak. Taraflarda ister iki çalışan olsun, ister üst yönetim ile bir çalışan olsun kararını verirken tarafların kim olduğuna değil haklının kim olduğuna bakacak. Karar alırken taraflara göre değil, kurumunun anayasasına ve genel etik değerlere göre hareket edecek. Asla doğruluktan ayrılmayacak.
Elinde kılıcı yani gücü olacak. Sadece işe alan, bordro yapan, eğitim organize eden ve insan kaynakları ile ilgili operasyonel görevleri yerine getiren bir fonksiyon olmayacak. Kurumunda stratejik bir ortak olarak çalışacak. Gerektiğinde kötü adam olmak pahasına, dokuz köyden kovulmayı göze alarak doğruları söylemekten kaçınmayacak. Karar mekanizmalarına destek olacak, gerektiğinde inisiyatif kullanıp kararlar alacak. Kendi alanına giren konularda kendisine görev verilmesini beklemeyecek, reaktif değil proaktif olacak.
Kısacası insan kaynakları her şeyden önce adaletli olacak, kurumunda adaletin sağlanmasını her şeyin üzerinde tutacak…

[1] http://tr.wikipedia.org/wiki/Themis(Çevrimiçi, 22.02.2015)

[2] http://tr.wikipedia.org/wiki/Themis(Çevrimiçi, 22.02.2015)